Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Amendementen

2023-08 amendement BBC2014 PvdA CDA voorkeursscenario 1

ID

8

Nummer

23-08

Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (7.1. Raadsvoorstel Ontwerpcultuurbeleid gemeente Coevorden )
dinsdag 23 mei 19:30 tot 22:00
Raadszaal
Agendapunt2
Gemeenteraad 2023 (7.1. Raadsvoorstel Ontwerpcultuurbeleid gemeente Coevorden )
dinsdag 23 mei 19:30 tot 22:00
Raadszaal
Titel

2023-08 amendement BBC2014 PvdA CDA voorkeursscenario 1

Status

Aangenomen

Raadsleden
Portefeuillehouder

Joop Slomp

Toelichting

Het volgende amendement wordt door de ondergetekende(n) voorgesteld waardoor:
beslispunt 3 wordt geschrapt;
beslispunt 4 -onder hernummering naar beslispunt 3- als volgt komt te luiden: het ontwerpcultuurbeleid met voorkeursscenario 1 als beleidsvoornemen vast te stellen en dit ter inzage te leggen.

Bijlage(s)
Stemmen