Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Amendementen

2023-08 amendement BBC2014 PvdA CDA voorkeursscenario 1

ID
8
Nummer
23-08
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (7.1. Raadsvoorstel Ontwerpcultuurbeleid gemeente Coevorden )
dinsdag 23 mei 19:30 tot 22:00
Raadszaal
Agendapunt2
Gemeenteraad 2023 (7.1. Raadsvoorstel Ontwerpcultuurbeleid gemeente Coevorden )
dinsdag 23 mei 19:30 tot 22:00
Raadszaal
Titel
2023-08 amendement BBC2014 PvdA CDA voorkeursscenario 1
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
Joop Slomp
Toelichting
Het volgende amendement wordt door de ondergetekende(n) voorgesteld waardoor: beslispunt 3 wordt geschrapt; beslispunt 4 -onder hernummering naar beslispunt 3- als volgt komt te luiden: het ontwerpcultuurbeleid met voorkeursscenario 1 als beleidsvoornemen vast te stellen en dit ter inzage te leggen.
Bijlage(s)
Stemmen
voor 100%
voor
BBC2014 (10), CDA (3), PAC (3), PPC (1), PvdA (3), VVD (4)