Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie CDA BBC2014 PvdA Buitenschools muziekonderwijs

ID

36

Nummer

23-06

Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (7.1. Raadsvoorstel Ontwerpcultuurbeleid gemeente Coevorden )
dinsdag 23 mei 19:30 tot 22:00
Raadszaal
Titel

Motie CDA BBC2014 PvdA Buitenschools muziekonderwijs

Status

Aangenomen

Raadsleden
Portefeuillehouder

Joop Slomp

Toelichting

a. cultuuronderwijs wordt opgenomen in de basisinfrastructuur;
b. buitenschools muziekonderwijs is expliciet onderdeel van het cultuuronderwijs zoals benoemd onder 2a.;
c. voor de komende drie jaren de € 100.000 die beschikbaar is voor cultuuronderwijs te verdelen in € 70.000 voor buitenschools muziekonderwijs en € 30.000 voor overig aanbod;
d. de verdeling genoemd onder 2c. en de daaruit ontstane ontwikkelingen worden jaarlijks gemonitord en geëvalueerd en zo nodig aangepast. Na drie jaar volgt een definitieve invulling met bijbehorend passend financieel plaatje;
e. de cultuurcoach wordt de verbindende schakel tussen het gehele cultuuronderwijs en de gemeente Coevorden en houdt daarmee het overzicht. De cultuurcoach kan hierdoor fungeren als schakel en wegwijzer tussen onderwijs en buitenschools muziekonderwijs.;

Einddatum
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)
Stemmen