Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie vreemd aan de orde (23-22) BBC2014, PvdA, CDA, PAC en PPC inzake doneerringen

ID
44
Nummer
23-22
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (6.2. Motie vreemd aan de orde (23-22) BBC2014, PvdA, CDA, PAC en PPC inzake doneerringen prullenbakken (OVB INDIENING BIJ AGENDAPUNT 2))
dinsdag 17 oktober 19:30 tot 22:00
Raadszaal
Titel
Motie vreemd aan de orde (23-22) BBC2014, PvdA, CDA, PAC en PPC inzake doneerringen
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
Jeroen Huizing
Toelichting
De doneerringen als pilot te plaatsen op looproutes in de binnenstad, EDS plein en de grotere dorpen. Deze pilot te introduceren met een campagne zodat iedereen weet waarvoor ze bedoeld zijn. Te onderzoeken of Coevorden kan deelnemen aan de actie van The Happy Activist als pilotstad. De overige kosten te dekken uit de algemene reserves. De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van de pilot.
Einddatum
Stand van zaken
29-05-2024: De eerder ontvangen statiegeldbeugel is in week 22 geplaatst bij een prullenbak aan de Friesestraat (ter hoogte van Winkelcentrum Gansehof). We gaan het gebruik ervan de komende periode evalueren voordat we meer statiegeldbeugels aanschaffen om de pilot uit te voeren. 03-05-2024: Wij hebben een statiegeldbeugel ontvangen om uit te proberen op de verschillende soorten prullenbakken in onze gemeente. Deze statiegeldbeugels zijn goedkoper dan de doneerringen van The Happy Activist. Op korte termijn gaan we evalueren of deze beugel geschikt is. Bij geschiktheid gaan we over tot aanschaf van ongeveer 8 à 10 beugels. Hierover starten wij te zijner tijd communicatie op. Het is het streven om het gebruik van de beugels eerst te evalueren, alvorens wij overgaan tot het laten beschilderen hiervan door lokale kunstenaars. Van deze evaluatie wordt de raad op de hoogte gesteld. Tijdens de raadsbehandeling is de nadruk verschoven van deelname aan The Happy Activist naar het aanschaffen van doneerringen om deze door lokale kunstenaars te laten beschilderen. Er is contact gezocht met De Nieuwe Veste om te onderzoeken of zij een rol kunnen spelen in het maken of beschilderen van de doneerringen. Hier is nog geen reactie op gekomen. Parallel daaraan is overleg geweest met de firma Grijsen; zij leveren doneerringen/statiegeldbeugels die geschikt zijn voor de verschillende soorten prullenbakken in onze gemeenten. Deze zijn een stuk goedkoper dan de doneerringen van The Happy Activist. We hebben één statiegeldbeugel in bruikleen ontvangen. Deze gaan we binnenkort testen op de verschillende prullenbakken.
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)
Stemmen
voor 100%
voor
BBC2014 (9), CDA (3), PAC (3), PPC (1), PvdA (3), VVD (4)