Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Externe inhuur en belastingdienst

ID
132
Onderwerp
Externe inhuur en belastingdienst
Toezegging
Op basis van de vraag van de heer Weggemans (VVD) (blz. 220 extra controle belastingdienst of iemand in dienst is of extern ingehuurd is. Is er een inventarisatie gemaakt van de overeenkomsten met externen en heeft er inmiddels een toetsing plaatsgevonden of die overeenkomsten voldoen aan de eisen zoals de belastingdienst deze stelt?) zegt portefeuillehouder Bergsma toe om hier schriftelijk op terug te komen.
Datum
18-6-2024
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (6.1. Raadsvoorstel Jaarverslag 2023)
dinsdag 18 juni 19:30 tot 22:00
Raadszaal
Portefeuillehouder
Renze Bergsma
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Bijlage(s)