Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Problematiek drugsgebruik in kaart brengen

ID
90
Onderwerp
Problematiek drugsgebruik in kaart brengen
Toezegging
Portefeuillehouder Bergsma zegt op basis van de discussie over SUS-teams toe dat hij eerst de problematiek rondom drugsgebruik cijfermatig in kaart wil brengen, waarna hij in het eerste kwartaal van 2024 met de raad hierover het gesprek wil aangaan.
Datum
2-11-2023
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (7.1. Raadsvoorstel Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027)
donderdag 2 november 18:30 tot 22:00
Raadszaal
Portefeuillehouder
Renze Bergsma
Stand van zaken
21-03-2024: de raadsinformatiebijeenkomst is door omstandigheden verplaatst naar 14 mei 2024. 14-02-2024: Op 2 april 2024 vindt er een raadsinformatiebijeenkomst plaats. Dit onderwerp wordt daar besproken, en is dus gepland.
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Bijlage(s)