Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie BBC2014 CDA PVDA 2e theater

ID
37
Nummer
23-07
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (7.1. Raadsvoorstel Ontwerpcultuurbeleid gemeente Coevorden )
dinsdag 23 mei 19:30 tot 22:00
Raadszaal
Titel
Motie BBC2014 CDA PVDA 2e theater
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
Joop Slomp
Toelichting
Er wordt ingezet op het vinden van broedplaatsen in de kernen en ook in de stad kan een broedplaats ontstaan. Vooral in de kernen zijn mogelijkheden voor het inzetten van alternatieve theaterlocaties. Daarvoor wordt er gekeken naar bestaande bouw. Nieuwbouw voor dit doel is niet aan de orde. De mogelijkheden en kansen die er in de dorpen liggen, worden uitdrukkelijk meegenomen. Scholen en/of dorpshuizen (bestaande alternatieve theaterlocaties) zijn mooie sub-broedplaatsen waardoor de hele gemeente kunnen bedienen in de culturele ontwikkeling die we door gaan maken.
Einddatum
Stand van zaken
Cultuurbeleid besproken in de commissie van 12 september waarna het een hamerstuk is geworden in de raad van 26 september. Hiermee kan de motie als afgedaan worden beschouwd.
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
26-9-2023
Bijlage(s)
Stemmen
voor 67%
tegen 33%
voor
BBC2014 (10), CDA (3), PvdA (3)
tegen
PAC (3), PPC (1), VVD (4)