Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

nieuwe leden welstand affiniteit met de dorpen

ID
50
Onderwerp
nieuwe leden welstand affiniteit met de dorpen
Toezegging
Wethouder Huizing zegt toe affiniteit met/bij de dorpen in de gemeente Coevorden te betrekken bij de competenties van de later te benoemen leden van de welstands- en monumentencommissie op grond van de nieuwe Omgevingswet. Daarbij neemt hij ook mee de rol van de welstand onder de Omgevingswet.
Datum
7-2-2023
Agendapunt
Commissie 2023 (6. Raadsvoorstel herbenoeming leden welstands- en monumentencommissie)
dinsdag 7 februari 19:30 tot 22:00
Portefeuillehouder
Jeroen Huizing
Stand van zaken
1. In het raadsbesluit Verordening Adviescommissie Gemeente Coevorden (verplichte vervanging van de huidige commissie welstand en monumenten vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet) zullen we rekening houden met het verzoek van de raad. Bij de samenstelling van de commissie zal aandacht zijn voor affiniteit met de dorpen. Dit kan betrekking hebben op de competenties van de commissieleden, danwel de samenstelling. 2. Het signaal van de raad vraagt tevens om het welstandsbeleid tegen het licht te houden. We stellen voor om bij de actualisatie van het welstandsbeleid te sturen op een interactief voorbereidingsproces met de raad om in gezamenlijkheid te bepalen hoe ‘affiniteit’ met de dorpen beter in het beleid geborgd kan worden
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
17-3-2023