Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie 23-25 CDA en BBC 2014 meer woningen eigen inwoners

ID
46
Nummer
23-25
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (4.1. Raadsvoorstel programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027)
dinsdag 7 november 18:30 tot 22:00
Raadszaal
Titel
Motie 23-25 CDA en BBC 2014 meer woningen eigen inwoners
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
Steven Stegen
Toelichting
We vinden dat het college: Moet onderzoeken of er mogelijkheden zijn om woningzoekenden met lokale binding of met economische of maatschappelijke binding aan de gemeente voorrang te geven bij het toewijzen van sociale huurwoningen en nieuwbouwhuizen. Er goed aan doet om te bezien of de huisvestingsverordening daarvoor een bruikbaar instrument is. De gemeenteraad op de hoogte moet houden van dit proces, te beginnen tijdens de eerste thema-bijeenkomst ‘Wonen’ in 2024.
Einddatum
Stand van zaken
18-06-2024: Deze motie blijkt moeilijk uitvoerbaar. De raad wordt hierover middels een brief geïnformeerd. Daarmee is de motie afgedaan. 13-05-2024: De mogelijkheden worden nader onderzocht. 14-02-2024: Tijdens de (eerste) themabijeenkomst Wonen in 2024 wordt het geven van voorrang aan woningzoekenden met lokale, economische of maatschappelijke binding aan de gemeente bij het toewijzen van sociale huurwoningen en nieuwbouwhuizen besproken.
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)
Stemmen
voor 100%
voor
BBC2014 (9), CDA (3), PAC (3), PPC (1), PvdA (4), VVD (4)