Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie BBC2014 CDA PVDA 2e theater

ID

37

Nummer

23-07

Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (7.1. Raadsvoorstel Ontwerpcultuurbeleid gemeente Coevorden )
dinsdag 23 mei 19:30 tot 22:00
Raadszaal
Titel

Motie BBC2014 CDA PVDA 2e theater

Status

Aangenomen

Raadsleden
Portefeuillehouder

Joop Slomp

Toelichting

Er wordt ingezet op het vinden van broedplaatsen in de kernen en ook in de stad kan een broedplaats ontstaan. Vooral in de kernen zijn mogelijkheden voor het inzetten van alternatieve theaterlocaties. Daarvoor wordt er gekeken naar bestaande bouw. Nieuwbouw voor dit doel is niet aan de orde. De mogelijkheden en kansen die er in de dorpen liggen, worden uitdrukkelijk meegenomen. Scholen en/of dorpshuizen (bestaande alternatieve theaterlocaties) zijn mooie sub-broedplaatsen waardoor de hele gemeente kunnen bedienen in de culturele ontwikkeling die we door gaan maken.

Einddatum
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)
Stemmen