Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Begrippenlijst bij definitieve ontwerp-omgevingsvisie

ID
54
Onderwerp
Begrippenlijst bij definitieve ontwerp-omgevingsvisie
Toezegging
Wethouder Huizing zegt toe bij de opstelling van de definitieve ontwerp-omgevingsvisie ook een begrippenlijst toe te voegen en aan te geven welke wijzigingen er naar aan leiding van de reacties zijn verwerkt.
Datum
4-4-2023
Agendapunt
Commissie 2023 (8. Brief college van burgemeester en wethouders, verzonden 9 maart 2023, inzake themabijeenkomst en opiniërende behandeling Omgevingsvisie Coevorden 9. WMO)
dinsdag 4 april 19:30 tot 22:00
Portefeuillehouder
Jeroen Huizing
Stand van zaken
afgedaan door raadsinformatiebrief ter inzagelegging Omgevingsvisie Coevorden https://raadcoevorden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/60cbda5d-8c98-4339-b5fa-9d9595980617
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
2-8-2023