Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Stukken rekenkamer

Rekenkamerrapport "Sturing en verantwoording"

ID
26
Onderwerp
Rekenkamerrapport "Sturing en verantwoording"
Datum
26-6-2024
Toelichting
De rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar de P&C-cyclus van de gemeente Coevorden. De bevindingen staan in het rapport “Sturing en verantwoording”. Hoofdvraag van dit onderzoek was: In hoeverre stelt de P&C-cyclus de raad in staat de kaderstellende en controlerende rol in te vullen? Daarnaast waren deelvragen opgenomen over: 1. De opzet van de P&C-cyclus in de gemeente Coevorden, het vastgestelde beleid en gemaakte afspraken. 2. Het functioneren van de P&C-cyclus en het verloop van het besluitvormingsproces. 3. De wijze waarop de raad de P&C-cyclus en de P&C-producten gebruikt voor de kaderstellende en controlerende rol. Conclusies: 1. Het proces van de P&C-cyclus is op orde, maar de kwaliteit van het proces is door de raad en het college beperkt uitgewerkt. 2. De P&C-producten zijn niet van voldoende kwaliteit om de raad inzicht te geven in doelrealisatie en meerjarige trends en ontwikkelingen. 3. De raad heeft niet het gevoel met de cyclus goed te kunnen sturen en controleren, maar acteert hier ook niet proactief op richting het college of in de auditcommissie. Aanbevelingen: Wij hebben grond van de bevindingen en conclusies vier aanbevelingen geformuleerd. 1. Richt de producten in de cyclus in op strategische sturing. 2. Maak in de cyclus inzichtelijk hoe ambities, doelstellingen en financiën aan elkaar gekoppeld zijn. 3. Visualiseer in de stukken de inhoudelijke en financiële trends en ontwikkelingen. 4. Pak als raad positie door het gesprek met elkaar aan te gaan over kwaliteit. De raadscommissie zal naar verwachting op 10 september 2024 het eindrapport bespreken.
Bijlage(s)