Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Themabijeenkomst organisatie

ID
133
Onderwerp
Themabijeenkomst organisatie
Toezegging
Portefeuillehouder Bergsma doet het aanbod om tussen kaderbrief en programmabegroting een themabijeenkomst te organiseren over de inrichting van de organisatie (van flex naar vast). Dit aanbod zal worden meegenomen richting agendacommissie.
Datum
18-6-2024
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (6.1. Raadsvoorstel Jaarverslag 2023)
dinsdag 18 juni 19:30 tot 22:00
Raadszaal
Portefeuillehouder
Renze Bergsma
Stand van zaken
De themabijeenkomst staat gepland voor 1 oktober 2024.
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Bijlage(s)