Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Andere insteek oude aardappelmeelfabriek

ID
131
Onderwerp
Andere insteek oude aardappelmeelfabriek
Toezegging
Op basis van de vraag van mevrouw Blaauwgeers (PAC) (blz. 16 inzake de oude aardappelmeelfabriek: Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt de procedure een andere insteek. Hoe moet de fractie de andere insteek lezen?) zegt portefeuillehouder Stegen toe om hier schriftelijk op terug te komen.
Datum
18-6-2024
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (6.1. Raadsvoorstel Jaarverslag 2023)
dinsdag 18 juni 19:30 tot 22:00
Raadszaal
Portefeuillehouder
Erik Holties
Stand van zaken
Toen (vóór 1 januari 2024) gingen we uit van een bestemmingsplan procedure. Nu de Omgevingswet in werking is getreden is het voor wat betreft de naamgeving geen bestemmingsplan meer, maar een wijziging op het (tijdelijke) Omgevingsplan. Daarbij zat in het oude bestemmingsplan voor dit gebied nog een wijzigingsbevoegd; een bevoegdheid van het college. Deze bevoegdheid is onder de Omgevingswet niet meer mogelijk. Ook dat is een verandering. Daarnaast spreekt men onder de nieuwe wet niet meer over een ‘goede ruimtelijke ordening’, maar om een ‘aanvaardbare fysieke leefomgeving’. O.a. gezondheid en participatie zal hierin meegewogen moeten worden. Voor wat betreft voorbereiding en beoordeling een iets andere insteek.
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Bijlage(s)